PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V SOKOLE HOSTIVAŘ

Publikováno 6. září 2021

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V SOKOLE HOSTIVAŘ

            V letošním roce nově otevíráme příměstské tábory, které navazují na dlouholetou tradici Mateřského centra Frydolínek. Zázemí pro oba turnusy zajišťuje Sokol Hostivař, dětem bude k dispozici mimo jiné i tělocvična a zahrada. Tábory jsou tematicky laděné, určené dětem ve věku 4 až 6 let. Prvním v termínu 17. – 21.7. děti provedou pohádky Josefa Čapka O pejskovi a kočičce, druhým v termínu 7. – 11.8. zvířecí kamarádi z klasických bajek. Účastníkům se budou věnovat zkušení instruktorky z Mateřského centra. Krom her, soutěží, sportovních a výtvarných aktivit nabízí tábor – vzhledem k věkové kategorii – i předškolní přípravu pomocí grafomotorických cvičení, jednoduché početní a slovní úkoly. Nebude chybět ani loutkové divadlo a hudební blok se zaměřením na rytmiku a rozvoj řeči logopedickými říkankami. Během obou turnusů je plánovaný celodenní výlet, ale i poznávání širšího okolí sokolovny, zejména významných krajinných prvků, přírodních památek a historicky významných míst Hostivaře.

            Denní program začíná v 8 hodin, do půl deváté se schází děti a končí 16 – 16:30. Stravování probíhá formou dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny, celý den je zajištěn pitný režim. Akci je přítomen zdravotnický dozor.

 Další novinky