Aktualizováno 15. května 2021

Fotogalerie

Během akcí jsou pořizovány fotografie a krátké videozáběry

Jde o zpracování osobních údajů, proto v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů níže poskytujeme nezbytné informace:

Totožnost správce a jeho kontaktní údaje:  TJ Sokol Hostivař, U Branek 674/ 7, Praha 10 Hostivař
 e-mail: info@sokolhostivar.cz
 IČO: 63838419
Účel zpracování, pro který je žádáno o souhlas (proč budou osobní údaje zpracovávány, v případě dalšího zveřejnění informací uvést kde a jakým způsobem budou fotografie a krátké videozáběry uveřejněny): –      fotografie a krátké videozáběry budou pořizovány pro zdokumentování průběhu akce;

–      fotografie mohou být zveřejněny na stránkách www.sokolhostivar.cz nebo v tištěném zpravodaji Prahy 15 – Hlasatel, ve kterém Sokol Hostivař pravidelně informuje o svých akcích.

Jaké osobní údaje (druhy) budou shromažďovány a používány: –      účastníci – budou pořizovány pouze fotografie a krátké videozáběry, k nimž nebudou přiřazovány další osobní údaje;

–      přednášející, organizátoři, moderátoři – budou pořizovány fotografie a krátké videozáběry, k nimž budou zároveň přiřazovány další údaje: jména a příjmení dotčených osob.

Pro pořizování dokumentačních fotografií a krátkých videozáběrů zobrazujících průběh akce, bez zachycení podobizny jednotlivých osob, využíváme zpravodajské licence, ke které není třeba souhlasu. K pořizování fotografií a dokumentačních videozáběrů zobrazujících jednotlivé fyzické osoby a nemožnosti získat individuální souhlasy od širší veřejnosti během této akce využíváme konkludentního souhlasu. To znamená, že:

  • v případě, že fotografování nebo natáčení neodmítnete a tedy souhlasíte, máte zároveň právo svůj souhlas odvolat. Právo odvolat souhlas můžete uplatnit u správce, a to v průběhu akce u fotografa a kameramana, organizátorů a poté kdykoli písemně, a to zasláním e-mailu  info@sokolhostivar.cz na nebo dopisu na kontaktní adresu: TJ Sokol Hostivař, U Branek 674/ 7, Praha 10 Hostivař.
  • v případě, že s fotografováním nesouhlasíte, máte právo souhlas s fotografováním odmítnout.

Podrobnější informace týkající se zpracování osobních údajů je možné získat u organizátorů akce.

Maškarní bál 2020

Zpívání pod lípou 

Mikulášská besídka 7. 12. 15:00

Mikulášská besídka 7. 12. 11:00

Mikulášská besídka 6. 12. 2019

Vánoční motání 2019

Lampionový průvod 2019

Oslava 150. let sokola Hostivař

Památný den Sokolstva 8. 10. 2019

Běh Jana Kocourka 29. 9. 2019

Dětský den 11. 9. 2019

Šlapanda 2019

Čarodějnice 2019

Pražský Tajtrlík 23. – 24. 3. 2019

Maškarní bál 9. 3. 2019 – 16:30

Maškarní bál 9. 3. 2019 – 14:30

Zpívání pod lípou 2018

Mikulášská besídka 8. 12. 2018 15:00

Mikulášská besídka 8. 12. 2018 11:00

Mikulášská besídka 7.12. 2018

Lampionový průvod 2018

Ukliďme Česko 2018

Hostivařská loutkárna 2018

X. ročník běhu Jana Kocourka 2018

Diskotéka 14.9. 2018

Dětský den 2018

950 let Hostivaře

Šlapanda 2018

Čarodějnice 2018

Pražský Tajtrlík 2018

Maškarní bál 25. 2. 2018 od 17:00

Maškarní bál 25. 2. 2018 od 14:30

Vánoční zpívání 2017

Mikulášská besídka 2. 12. 2017 od 15:00

Mikulášská besídka 2. 12. 2017 od 11:00

Mikulášská besídka 1. 12 2017

Vánoční motání 2017

Lampionový průvod 11. 11. 2017

XV. hostivařská loutkárna

Sletová štafeta 2017

Dětský den Na moři 2017

Šlapanda 2017

Čarodějnice 2017

Pražský Tajtrlík 2017

Koncert Děda Mládek Illegal Band 2017

Maškarní bál 2017

Zpívání pod lípou 2016

Mikulášská besídka 3. 12. 2016 15:00

Mikulášská besídka 3. 12. 2016 11:00

Mikulášská besídka 2. 12. 2016

Motání vánočních věnců 2016

Lampionový průvod 11. 11. 2016

Běh Jana Kocourka 2016

Dětský den 2016

Šlapanda 2016

Čarodějnice 2016

Pražský Tajtrlík 2016

Dětský maškarní bál 2016

Vánoční zpívání pod lípou 2015

Mikulášská besídka 5. 12. 2015 od 15:00

Mikulášská besídka 5. 12. 2015 od 11:00

Mikulášská besídka 4. 12. 2015

Vánoční motání věnců 2015

Lampionový průvod 2015

VII. ročník – Běh Jana Kocourka 2015

Hostivařská loutkárna 2015

Ochutnávka vín říjen 2015

Dětský den – Na hradě 2015

Frydolínkova šlapanda 2015

Čarodějnice 2015

Pražský Tajtrlík 2015

Maškarní bál 2015

Mikulášská besídka 2014

Vánoční motání 2014

Divadelní představení Nebyla to pátá byla to devátá

Lampionový průvod

6. ročník běhu Jana Kocourka

Hostivařská loutkárna

Dětský den 18. 9. 2014

Koncert Abba World Revival 6. 6. 2014

Šlapanda 2. 6. 2014

Čarodějnický rej 30. 6. 2014

Velikonoční motání 5. 4. 2014

Pražský Tajtrlík 10. ročník 29. 3. 2014

Komedie o chytrosti – Válkovo kočovné divadlo 14. 2. 2014

Maškarní bál 8. 2. 2014

Vánoční motání 2013

Mikulášská besídka 2013

Koncert Queenie 2013

Martinský lampionový průvod 2013

Župní sraz listopad 2013

Oslava 120. výročí založení Sokola Hostivař

Hostivařská loutkárna 2013

V. ročník běhu Jana Kocourka – říjen 2013

Šlapanda 29. 5. 2013

14. čarodějnický rej 2013

9. ročník divadelní přehlídky Pražský Tajtrlík 2013

Dětský maškarní bál 2013

Zpívání pod lípou – prosinec 2012