Aktualizováno 21. září 2023

Další aktivity

  • Moderní gymnastikaSK Triumf Praha – mob.: 603 439 607
  • Jazykové kurzy – Centrum Voříšek – Helen Doron

 

Klub moderní gymnastiky SK Triumf Praha založila v roce 1998, nejúspěšnější česká moderní gymnastka konce milénia, olympionička a dlouholetá reprezentantka Lenka Oulehlová. Ta je zároveň hlavní trenérkou klubu.

V SK Triumf se věnujeme především dívkám školního a předškolního věku. Věkové rozpětí gymnastek je od 4 do 18 let.

Trénujeme v tělocvičnách sokolovny v Hostivaři. Dívky se v rámci moderní gymnastiky seznámí také s baletem. V neposlední řadě jsou také pod dozorem fyzioterapeutky. Členky našeho klubu se pravidelně zúčastňují řady domácích i mezinárodních soutěží po celý rok.

SK Triumf Praha tradičně zahajuje školní rok náborem nových členek. Zveme pohybově nadané dívky ročníku 20169 a mladší do přípravky moderní gymnastiky od 14. září 2023 vždy od 16 hodin do TJ. Sokola Hostivař.

Náboru se můžete zúčastnit od poloviny září    v tělocvičně TJ Sokol Hostivař v ulici U Branek 7–vedle tenisových kurtů. Nejaktuálnější informace včetně konkrétních časů naleznete na stránkách klubu.

S sebou přiléhavý cvičební úbor.

Cvičení je zaměřeno na celkový rozvoj pohybových dovedností, jehož součástí je všeobecná gymnastická průprava, cvičení s náčiním, správné držení těla a základy akrobacie.

Máte další dotazy? Volejte 603 439 607, pište na SKTriumf@seznam.cz, koukněte na náš web sktriumf.webnode.cz nebo se podívejte na nejnovější informace na facebook.com/sktriumf.

A úplně nejlépe uděláte, když v úterý nebo ve středu přijdete, trénink si zdarma vyzkoušíte a na vše se doptáte osobně. Těšíme se na vás!

Helen Doron English

ANGLIČTINA PRO DĚTI OD 3 MĚSÍCŮ DO 19TI LET

Milé děti, drazí rodiče,

rádi bychom Vás a Vaše děti pozvali do našeho výukového centra Voříšek v prostorách TJ Sokol Hostivař, kde se vyučuje angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let podle metody Helen Doron English, která je založena na stejném principu, na kterém se děti učí svůj rodný jazyk.

Přijďte se s dětmi podívat, jak dokáže být angličtina hravá a zábavná a to nejenom pro děti. UKÁZKOVÉ HODINY ZDARMA nabízíme během celého roku. Následně s Vámi rádi probereme Vaše individuální přání u šálku dobré kávy.

Podrobnější info o našem Centru Voříšek, ukázkových hodinách ZDARMA a ostatních našich aktivitách naleznete na www.centrumvorisek.cz, poptř. na tel.: 777 113 893 nebo e-mailem prahahostivar@helendoron.cz.

Aktuální rozvrh kurzů 

Callanova metoda

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ – ANGLICKY 4x RYCHLEJI

Callanova metoda je rychlý a efektivní systém výuky jazyka, mezinárodně respektovaný díky dlouhodobým úspěchům. Základním principem výuky je fakt, že student vše čtyřikrát častěji slyší a čtyřikrát častěji hovoří v průběhu hodiny v porovnání s jakoukoli jinou formou jazykové výuky. Tím pádem se učí čtyřikrát rychleji!

Více informací  zde

Zápisy do kurzů právě probíhají.

KURZY OTEVÍRÁME BĚHEM CELÉHO ROKU!!!

Němčina pro děti

Výukový program pro děti od 2 do 10 let. Výuka probíhá v malých skupinkách 4 – 8 dětí. Učíme děti německy nejen mluvit, ale i myslet. Nastoupit do kurzu lze v každém věku – naše kurzy jsou rozděleny podle věku dětí a jejich pokročilosti v němčině. Kurz je vhodný pro výuku němčiny jako prvního i druhého cizího jazyka.

více informací  zde

PLAYWISELY®

PlayWisely® – moudré hraní – od narození do 5 let –každou středu od 9:30 a 10:15

PlayWisely® je unikátní program pro děti od narození do 5 let. PlayWisely® je ucelený, vědecky podložený a současně zábavný způsob hraní, který využívá přirozené schopnosti učení a pohybu dítěte od narození až do předškolního věku. Naším cílem je zapnout a vyladit smyslové, řečové, učící a pohybové dovednosti důležité pro rozvoj budoucích schopností. Tato komplexní metoda pomáhá rodičům rozlišit, co je v zájmu maximalizace rozvoje dítěte nejlepší a díky moudrému hraní prohlubuje vztah s dítětem.

více informací na zde  nebo REGISTRACE zde

Anglická školička Little Nut

Nově otevíráme Anglickou dopolední školičku Little Nut pro děti od 1,5 do 5 let. Jsme tu pro Vás každý den od 8:30 do 12:30. Program školičky je převážně v anglickém jazyce pod vedením pedagogů a certifikovaných lektorů Helen Doron English. Součástí jsou hudební, výtvarné a pohybové aktivity.

Informace a registrace.