Aktualizováno 13. června 2024

Historie

První ročník přehlídky jsme uspořádali v roce 2005.

Přehlídka je určena pro tradiční i netradiční amatérská loutková divadla všech věkových kategorií, určená dětem i dospělým, experimentální i studiová představení.

Na základě přihlášek je sestaven program přehlídky. Představení probíhají v sále Divadélka Frydolín ve Švehlově sokolovně, Praha 15 – Hostivař, U Branek674/ 7. Odborní lektoři provedou rozborový seminář a výběr představení pro Loutkářskou Chrudim. Loutkáři se zde mohou sejít, pobýt pár dnů, shlédnout jiná představení, vyslechnout mínění poroty a vyměnit si zkušenosti.

Přihlášky nebo informovovat se můžete přes mail  info@sokolhostivar.cz

17. ročník dne 23. března 2024

Porota: Irena Marečková, Vladimír Tausinger a Luděk Richter

Nominace na 73. LCH: Baribal Praha s představením „Dva rybáři a zlatý poklad“.

Doporučeno na 73. LCH: LS DR. Tyrš s představením „O čem král doma nevěděl“.

Ceny poroty:

Libuši Kašparové, Jitce Schönové a Evě Matoušové za příkladnou režijně výtvarnou spolupráci při přípravě inscenace „Sedm krkavců“.

Souboru Dr. Tyrš Sokol Čáslav za loutkohereckou realizaci inscenace „O čem král doma nevěděl“.

Janu Růžičkovi za scénografii inscenace „O čem král doma nevěděl“.

Jiřímu Brůžkovi za hudební složku inscenace „Dva rybáři a zlatý poklad“.

Souboru Baribal za inscenaci „Dva rybáři a zlatý poklad“.

Putovní cenu Pražský Tajtrlík Souboru Kašpárek Sokol Pražský.

16. ročník dne 26. března 2022

Porota: Irena Marečková, Vladimír Tausinger a Johana Bártová

Nominace na LCH: Na Holou s představením „Krvák“.

Doporučeno na LCH

Ceny poroty:

V roce 2020 a 2021 se přehlídky z důvodu lockdownu v důsledku pandemie COVID-19 neuskutečnily.

15.roční ve dnech 23. – 24. března 2019

Porota: Irena Marečková, Vladimír Tausinger a Mirek Hartmann

Nominace na 68. LCH: Na Holou s představením "Všetečka".
Doporučeno na 68 LCH: Akafuňky s představením "Detektiv Kalle má podezření".

Ceny poroty:
Hanušovi „Hanymu“ Tycíchovi za roli Všetečky a okouzlující herectví
Ludvíkovi „Říhovi‘“ Řeřichovi za režii inscenace Všetečka divadla Na Holou
Souboru Akafuňky za výběr předlohy a inscenačních prostředků hry Detektiv Kalle má podezření
Souboru Kašpárek – Sokol Pražský za hledání, jak přiblížit dětem operu
Jiřímu Reindlovi za vtipné autorské inscenování hry Kvido a kouzelná škola

15.ročník – PROGRAM

SOBOTA 23.března

14:00 Slavnostní zahájení

14:05 Rusalka a Kašpárek – KAŠPÁREK Sokol Pražský  od 3 let

14:30  Cesta za duhou – Divadélko FRYDOLÍN od 4 let

16:00 Všetečka – NA HOLOU Hořovice od 4 let

18:00  Boží dar – Divadelní studio KAMPAK  od 11 let

NEDĚLE 24.března

11:00 Detektiv Kalle má podezření – AKAFUŇKY od 6 let

14:00 Kouzelné zrcadlo – PIDIŽVÍCI České Budějovice od 3 let

15:00 Quido a strašidelná škola – DIVOLOĎ České Budějovice od 3 let

17:00  Slavnostní zakončení a vyhlášení nominace a doporučení na Loutkářskou Chrudim a předání ocenění a ceny Pražský Tajtrlík

14. ročník ve dnech 24. – 25. března 2018

Porota: Irena Marečková, Karel Vostárek a Vladimír Tausinger

Nominovali na LCH: DS Scéna Kralupy – Malý člověk jménem Ngali

Doporučili: Studio Kampak – Rozum a štěstí a Soubor Bazilisk – Očištění

Ceny poroty:

 • celému kolektivu „DS Kralupy“ za inscenaci „Malý člověk jménem Ngali“ pro naše děti i „naše děti v Kongu“
 • Marcele Kokoškové za loutky ke hře „Obr Otesan“ divadélka „Frydolín“
 • souboru Bazilisk za osobní výpověď o citových tématech an půdorysu mýtu inscenace „Očištění“
 • Petru Kovářovi a Pavlu Švarcovi ze souboru „Refektář“ za autentický projev a hudbu v inscenaci „Cesta“
 • Libuši Kašparové za režii inscenace „Jak se Honza stal rytířem“ s přihlédnutím ke spolupráci s mistrem zvuku

Čestné uznání

 • souboru „Pidižvíci“ za odvahu prezentovat slibnou autorskou prvotinu

Cena

 • Daně Bláhové a souboru „Kampak“ za aktuální uchopení tématu inscenace „Rozum a štěstí“

Putovní cena „Pražský Tajtrlík 2018“ 

 • Mámě za Tátu a Tátovi za Mámu

PROGRAM 14. ROČNÍKU  24.- 25. BŘEZNA 2018

SOBOTA: 24.března 2018

14:15 Slavnostní zahájení

14:30 Malý člověk jménem Ngali –  Divadelní spolek Scéna Kralupy od 4 let

16:00  Obr Otesan – Divadélko FRYDOLÍN od 3 let

18:00  Očištění – BAZILISK od 10 let

19:00 Cesta – REFEKTÁŘ od 12 let

NEDĚLE: 25.března 2018

10:10  Jak se Honza stal rytířem – KAŠPÁREK Sokol Pražský od 3 let

10:45  Patálie pana Jáchyma – PIDIŽVÍCI České Budějovice

14:00  Rozum a štěstí – KAMPAK od 4 let

15:00   Červená Karkulka – DIVADLO MÁMA A TÁTA od 4 let České Budějovice

16:30  Slavnostní zakončení a vyhlášení nominace a doporučení na Loutkářskou Chrudim a předání ocenění a ceny Pražský Tajtrlík

13. ročník ve dnech 25. – 26.března 2017

Porota: Irena Marečková, Mirka Vydrová a Luděk Richter

Nominovali na LCH inscenaci Mayovka aneb Ve stínu šumavských hvozdů – NA HOLOU

Doporučili Pohádka trochu jinak – FRYDOLÍN

Ceny poroty:

 • souboru Kašpárek Sokola Pražského za udržování tradice kašpárkovského divadla a hledání jeho současné podoby v inscenaci „Začarovaný Kašpárek“
 • Divadélku Máma a Táta za nadšený přístup k dětem projevený v inscenacích „Velikonoční zajíček“ a „Otesánek“
 • LS Frydolín za mluvní projev v inscenaci „Pohádka trochu jinak“
 • Divadlu Refektář za znovuoživení divadla poezie v inscenaci „Italská renesanční lyrika“
 • Ludvíku Říhovi Řeřichovi za scénograficko-režijní ztvárnění inscenace Mayovka aneb Ve stínu šumavských hvozdů souboru Na Holou

Putovní cenu přehlídky Pražský Tajtrlík – spolku loutkářů Na Holou za inscenaci Mayovka aneb Ve stínu šumavských hvozdů

Program

Sobota 25. března

 • 10:25   Slavnostní zahájení přehlídky
 • 10:30   Začarovaný Kašpárek (od 3let) – KAŠPÁREK SOKOLA PRAŽSKÉHO
 • 15:00  (náhradní představení za Mauglí – KAMPAK) Velikonoční zajíček DIVADÉLKO MÁMA A TÁTA
 • 15:45  Otesánek (od 3let) – DIVADÉLKO MÁMA A TÁTA
 • 18:00  Pohádka trochu jinak (od 10 let) – FRYDOLÍN
 • 18:40  Italská renesanční lyrika (od 12 let) – REFEKTÁŘ

Neděle 26. března

 • 11: 00  Mayovka aneb Ve stínu šumavských hvozdů ( od 14 let) NA HOLOU
 • 15:00  Tři oříšky pro Popelku (od 4 let) – PŘED BRANOU RAKOVNÍK
 • 16:00 Slavnostní zakončení přehlídky a předání cen

 12. ročník přehlídky ve dnech 19.- 20.března 2016

Porota: Irena Marečková, Vladimír Tausinger a Mirek Ryšavý.

Nominovali na LCH inscenaci Past na myši – Bazilisk

Doporučili Sedm jednou ranou – Akafuňky.

Ceny poroty:

 • Janu Růžičkovi za výtvarnou podobu loutkek v inscenaci Bajaja tradičního loutkového divadla Zvoneček
 • souboru Akafuňky za stylově dokonalé provedení hříčky Sedm jednou ranou
 • souboru Bazilisk za přínosné téma a hudební složku inscenace Past na myši
 • všem tvůrčím složkám inscenace Dušička z vodníkova hrníčka LD Kašpárek Sokola pražského za umělecké dospívání
 • Mámě z Divadélka Máma a Táta za herecký projev

Putovní cenu Pražský Tajtrlík – loutkovému souboru Kašpárek Sokol přažský za věrný letitý svazek s Pražským Tajtrlíkem

Program

Sobota

 • 10:00 Slavnostní zahájení
 • 10:10  Bajaja – Zvoneček
 • 15:00 Sedm jednou ranou – Akafuňky
 • 16:00 Past na myši – Bazilisk
 • 18:00  Neverending a Hluboko – Tate Iyumni

Neděle

 •  10:30 Dušička z vodníkova hrnečka –  Kašpárek  TJ. Sokol pražský
 • 15:00  Detektivní příběh – Divadlo Máma a Táta TJ. Sokol České Budějovice
 • 16:00  Slavnostní zakončení přehlídky

11. ročník přehlídky ve dnech 28.-29.březen 2015

Porota: Irena Marečková, Vladimír Tausinger a Karel Vostárek

Ceny poroty:

 • Evě Matouškové za výtvarné zpracování loutek v inscenaci Dvě pohádky z černého lesa souboru Pražský Sokolíček
 • Daně  Bláhová za příkladnou umělecko-pedagogickou práci s divadelním souborem Bazilisk
 • Haně Holubkovové za dramaturgicko-režijní počin v inscenaci Já nespím, Arieli souboru Oklikou
 • Spolku loutkářů Na Holou za inscenaci Tenkrát v Paříži
 • Jakubovi Brunerovi za hlasový part Vodníka v pohádce O čem král doma nevěděl souboru Pražský sokolíček
 • Ludvíku „Říhovi“ Řeřichovi za scénografii inscenace Tenkrát v Paříži souboru Na Holou

Program

Sobota

 • 10:00  Slavnostní zahájení přehlídky
 • 10:10  O čem král nevěděl a Perníková chaloupka (Dvě pohádky z černého lesa) – Pražský sokolíček TJ. Sokol Pražský
 • 11:10  O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku – VOŠ herecká – NEDORAZILI                                                                              záchranilo nás  O třech kůzlátkách – Divadlo na kolečku
 • 14:00  Duch Martina McDonalda – Kampak
 • 15:15  O pyšné base – Bubeníček TJ. Sokol Král. Vinohrady
 • 18:00  Já nespím, Arieli – Oklikou
 • 19:00  Tenkrát v Paříži – Na Holou

Neděle

 • 11:00  Velké H – Divadlo Máma bez Táty
 • 11:30   Velké H – Divadlo Táta bez Mámy
 • 13:00   Kouzelný penzion, Bylo nebylo, asi tak to bylo…- ZUŠ Česká lípa
 • 15:00  O smolíčkovi – inspirativní představení
 • 16:00  Slavnostní zakončení přehlídky a předání diplomů, ocenění a nominaci

10. ročník přehlídky ve dnech 2014

Porota: Irena Marečková, Luděk Richter a Vladimír Tausinger

Ceny poroty:

 • Souboru Pražský sokolíček za živý přístup k tradici sokolského divadla v inscenaci Anička a loupežníci
 • Josefu Bánovcovi za loutkoherctví v sólovém výstupu
 • Div. studiu Kampak ZUŠ Štítného za hudební plán v inscenaci O věrném milováí Aucassina a Nicoletty
 • Souboru „Prváci“ KVD DAMU za autorství loutek pro inscenaci Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Putovní cenu Pražský Tajtrlík – Kolektivu zakladatelů Pražského Tajtrlíka za desetileté šediny.

Program

Sobota

 • 10:00  Slavnostní zahájení přehlídky
 • 10:05  Anička a loupežníci – Pražský sokolíček
 • 11:00  Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Papírová pohádka – KVD DAMU „Prváci“
 • 14:30  Jogín a Svatební košile – ZUŠ Hostivař
 • 15:00  Námořnická pohádka (venku před Sokolovnou) Divadélko Máma a Táta
 • 17:00  O věrném milování Aucassina a Nicoletty – Kampak
 • 18:00  Bylo nebylo – Tate Iyumni
 • 20:00  Slavnostní zakončení přehlídky a vyhlášení cen a doporučení na 62. Loutkářskou Chrudim

 

9. ročník přehlídky ve dnech 2013

Porota: Irena Marečková, Karel Vostárek a Luděk Richter

Ocenění: 

 • Souboru ZUŠ Hostivař za autorský přínos v inscenaci Legrační pohádky
 • Souboru Kompost za výběr zajímavého textu a technologicko-výtvarné řešení inscenace Tia Muerta
 • Souboru Oklikou za přínos v inscenaci Větrný mlynář
 • Souboru Bubeníček Sokol Král. Vinohrady za hledání nových cest v práci souboru provedené v inscenaci Don Šajn
 • Souboru Na Holou za scénografickou nápaditost a autorské hledání v inscenaci Road Movie

Putovní cena Pražský Tajtrlík

Program

Sobota

 • 10:00  Slavnostní zahájení přehlídky
 • 10:05 Kašpárek čarodějem – Pražský Sokolíček
 • 10:50 Legrační pohádky – ZUŠ Hostivař
 • 11:30  Tia Muerta – Kompost
 • 14:00  Pipi Dlouhá punčocha –  Kampak – ZUŠ Štítného
 • 14:40  Větrný mlynář – Oklikou
 • 15:45  Překvapení – Tate Iyumni
 • 18:00 Don Šajn – Bubeníček TJ. Sokol Král. Vinohrady
 • 19:00 Road Movie – Na Holou Hořovice

Neděle

 • 10:05 Krásná Desperanda – Divadélko Frydolín TJ. Sokol Hostivař
 • 11:00 Zpěvy sladké Francie – Refektář
 • 14:00 Tři mušketýři – Divadélko Máma a Táta TJ. Sokol Čes. Budějovice
 • 15:00 Slavnostní zakončení přehlídky

8. ročník přehlídky ve dnech 23.-24.března 2012

Porota: Irena Marečková, Martina a Mirek Hartmannovi          

Nominace na Loutkářskou Chrudim:

soubor Tate Iyumni s inscenací Neverending

Doporučen byl soubor Na Holou s inscenací Krev a jiné lásky Míny.

Putovní cenu Pražský Tatrlík dostalo Divadélko Máma a Táta jako posila rodinného hereckého týmu.

Cenu poroty získali:

 • soubor Pražský Sokolíček za salónní dramaturgii pro dospělé v inscenaci Pláštěnka
 • soubor Klika za férový souboj s literární předlohou inscenace Cesta
 • soubor Tate Iyumni za inscenaci Neverending
 • soubor Tate Iyumni za mnohoznačné herectví se znakovou loutkou  v inscenaci Neverending
 • Ludvík Říha Řeřicha za plnokrevnou scénografii a režii inscenace Krev a jiné lásky Míny

FOTOGRAFIE NAJDETE ZDE…

PROGRAM:

PÁTEK 

 • 17:00 – Slavnostní zahájení
 • 17:15 – Zlaté vřeteno – FRYDOLÍN /od 3 let/
 • 18:00 – Pláštěnka – PRAŽSKÝ SOKOLÍČEK /od 12 let/

SOBOTA

 • 10:00 – Kouzelný zvoneček – DIVADÉLKO MÁMA A TÁTA /od 3 let/
 • 13:00 – Cesta – KLIKA /od 10 let/
 • 14:30 – Neverending – TATE YIUMNI /od 12 let/
 • 17:00 – Krev a jiné lásky Míny – NA HOLOU /od 12 let/
 • 18:00 – Kterak Škréta ke štěstí přišel – BARIBAL /od 3 let/
 • 20:30 – Slavnostní zakončení přehlídky, předání cen a vyhlášení nominací na Loutkářskou Chrudim 2012

7. ročník 26.-27. března 2011

Porota: Irena Marečková, Martina a Mirek Hartmannovi

 • Přihlášeni: Pražský Sokolíček, ZUŠ Hostivař, Na holou, Tate Iyumni, Arnošta, Klika, Frydolín, Kordula, Jitřenka
 • Nominováno na 60. LCH.: Divadlo Arnošta – Ošetřovna na kraji pekla
 • Doporučeno na 60. LCH: 
  1. Soubor Na holou – O čertovi
  2. Soubor Klika – Na statku a v Africe
  3. Soubor Kordula – Papírové pohádky aneb Tři pohádky o kmotru zajíci
  4. Soubor Tate Iyumni – Hluboko v lese

  Ceny poroty 2011:

 • JANU PROCHÁZKOVI za herecký výkon v rolích čerta Floriana a 1.kominíka v inscenaci „O čertovi“
 • KATEŘINĚ BÍMOVÉ za hudbu v inscenaci „O čertovi“
 • Cenu SOUBORU ARNOŠTA za inscenaci a původní text v představení „Ošetřovna na kraji pekla“
 • JANU KOPECKÉMU za scénografii k inscenaci „Ošetřovna na kraji pekla“
 • JIŘÍMU MORÁVKOVI za hudební a zvukový plán v inscenaci „Na statku a v Africe“
 • PAVLÍNĚ KORDOVÉ za kreativní herectví v inscenaci „Papírové pohádky aneb Tři pohádky o kmotru zajíci“
 • VĚŘE DŘEVÍKOVSKÉ za vedení dětského souboru ZUŠ Hostivař

Putovní cenu Pražský Tajtrlík získal Jiří Antoš za moderování přehlídky s přihlédnutím k neodolatelným pukrlatům.

FOTOGRAFIE NAJDETE ZDE… 

tajtrlik2

6. ročník 19.-21. března 2010

Porota: Mirka Vydrová, Pavlína Kordová a Štěpán Filcík

Nominace: Vlna – Tate Iyumni

Doporučení:

 • Arnošta – Kugelmass!
 • Frydolín – Obr Otesan
 • Na holou – Do Práce? Aneb život se s námi nemazlí
 • ZUŠ Hostivař – Loutkové etudy

Nominován soubor Tate Iyumni, doporučeni Divadélko Frydolín, Divadlo Arnošta, Na Holou a ZUŠ Hostivař.

Ceny poroty:

 • Souboru Arnošta za inscenaci Kugelmass!
 • Souboru Frydolín za výrazný tvůrčí inscenační posun v inscenaci Obr Otesan.
 • Souboru ZUŠ Hostivař za inspirativní pokus o dětské autorské divadlo.
 • Souboru Tate Iyumni za tvůrčí a inspirativní znovuobjevování podstaty loutkového divadla v současném kontextu.
 • Souboru Na holou za objevnou dramaturgii a inscenační koncept inscenace Do práce?
 • Kachně a Prochorovi za hudbu k inscenaci Do práce?
 • Čestné uznání Umělecké scéně Říše loutek za rozvíjení loutkářské tradice.

Putovní cenu  Pražský Tajtrlík souboru Frydolín za laskavou tvář a důslednou starost o ducha i tělo přehlídky Pražský Tajtrlík.

Program 2011

Pátek

 • 17:00 Slavnostní zahájení přehlídky
 • 17:15  Obr Otesan – Frydolín Sokol Hostivař
 • 18:00 Loutkové etudy – ZUŠ Hostivař
 • 18:20 Kugelmass – Arnošta (zařazeno na poslední chvíli)

Sobota

 • 10:00  O nezbedných kůzlátkách – Umělecká scéna Říše loutkek
 • 11:00  Kočičí palác – Arálie
 • 14:00  Zločin ve vodní říši (§ 174 tr. zák.) – Klika
 • 15:10  Vlna – Tate Iyumni
 • 18:00 Dejte mi jitrnici, Kašpárkovo trápení – VOŠ herecká
 • 18:45  Do práce? Aneb život se s námi nemazlí – Na holou

Neděle

 • 10:00 Sláva fotbalu – Ambit
 • 13:00 Slavnostní zakončení přehlídky a předání cen

5. ročník – 3.-5. dubna 2009

Porota: Mirka Vydrová, Pavlína Kordová a Štěpán Filcík

 • Přihlášeni: Divadélko Frydolín, ZUŠ Hostivař, Tate Iyumni, Spřáhlo, Klika, Pražský sokolíček, Bubeníček, Ambit, Na Holou.

Nominován na Loutkářskou Chrudim byl soubor Tate Iyumni s hrou Krvavé koleno

Doporučené soubory na LCH:

 • Komedianti – Na Holou,
 • Liduška – Klika
 • Lakomá Barka – Spřáhlo
 • O statečné princezně – ZUŠ Hostivař

Program

Pátek

 • 17:00 Slavnostní zahájení
 • 17:20 O statečné princezně – ZUŠ Hostivař
 • 18:00 Jak Vojta bojoval s čerty – Refektář

Sobota

 • 10:00 Kocour v botách – Bubeníček Sokol Král. Vinohrady
 • 10:45  Obr Otesan – Frydolín Sokol Hostivař
 • 14:00  Dvě pohádky o Otesánkovi a Kašpárkovi – Před branou
 • 15:00 Lakomá Barka – Spřáhlo
 • 18:00  Komedianti aneb všichni jsme Ubu – Na Holou
 • 19:00  Liduška – Klika

Neděle

 • 10:00  O stříbrné pavučině – Pražský sokolíček
 • 11:00  Krvavé koleno – Tate Iyumni
 • 14:00 Slavnostní zakončení přehlídky

4. ročník 4.-6. dubna 2008

Porota: Štěpán Filcík, Pavlína Kordová a Jiří Středa

 • Přihlášené soubory: Divadélko Frydolín, ZUŠ Hostivař, Vyšší odborná herecká škola 2x, Vyrob si své divadýlko, Tate Iyumni, Klika, Pražský sokolíček, Bubeníček, Refektář, Na Holou.

Nominace:

Doporučení:

Ceny poroty:

 • Petru Železném za výtvarně technologické řešení inscenace Klapzubova jedenáctka
 • Souboru Vyrob si své divadýlko za inscenaci La Kantýna
 • Souboru Frydolín za zdařilou parodii v inscenaci Frydolín aneb Podvodu strašlivá odplata
 • Ludvíku „Říhovi“ Řeřichovi za inscenaci hry Nádherný letní den

Program:

Pátek

 • 17:00 Slavnostní zahájení
 • 10:05 Sněhová královna – ZUŠ Hostivař
 • 17:30 Klapzubova jedenáctka – Refektář

Sobota

 • 10:00 Janek a drak – Pražský sokolíček
 • 11:00  A já, koza – VOŠH
 • 14:00  Vyrob si své letadýlko – La Kantýna
 • 15:00 Krevní msta a jiné příběhy  –  Tate Iyumni
 • 18:00 Indiánské pohádky – Klika
 • 19:00 Frydolín aneb Podvodu strašlivá odplata – Frydolín Sokol Hostivař

Neděle

 • 10:00 Perníková chaloupka – Bubeníček
 • 11:00 Zpátky na stromy – VOŠH
 • 14:00 Nádherný letní den – Na Holou
 • 15:30 Slavnostní zakončení přehlídky a předání cen

3. ročník 30. března-1. dubna 2007.

Reportáž ze 3.ročníku na Čt 24:

http://www.ct24.cz/vysilani/?id=150820&datum=2007-03-30&porad=

Porota: Mirka Vydrová, Štěpán Filcík a Jiří Středa

 • Přihlášeni: ZUŠ Trhanovské nám. – Praha, Divadélko Frydolín Sokol Hostivař, Bubeníček – Sokol Král. Vinohrady, Naše domácí divadélko – Praha. Klika – Praha, Na Holou – Horoměřice, Pražský sokolíček, Kováček – Praha, Říše loutek – Praha,Tate Iyumni – Praha, Sváťovo divadlo – Litoměřice.
 • Loutkodiv Sokol Velké Popovice a Roztoč – Roztoky nepřijeli .

Na 56. LCH doporučeny:

 • Zkáza Adamitů – Na Holou
 • Kukla aneb Co možná prozradí červi – Tate Iyumni
 • Princezna Majolenka – Říše loutek
 • Čertův švagr – Bubeníček

Program

Pátek

 • 16:00 Slavnostní zahájení přehlídky
 • 16:00  Paní Zima – Divadélko Frydolín TJ. Sokol Hostivař
 • 16:30  Pejsek a kočička – Sváťovo dividlo – Litoměřice
 • 17:00  Strašidla na hradě – ZUŠ Trhanovské náměstí

Sobota

 • 10:00 Princezna Majolenka – Říše loutkek
 • 10:45  Čertův švagr – Bubeníček TJ. Sokol Král. Vinohrady
 • 15:00  Tři prasátka a vlk – Kováček
 • 16:00  Zkáza Adamitů – Na Holou
 • 19:00  Kukla aneb Co možná prozradí červi – Tate Iyumni
 • 19:45  Doupě latinářů – Klika

Neděle

 • 10:00 O statečném mlynáři – Naše domácí divadélko
 • 10:45  Dušička z vodníkova hrníčka – Pražský sokolíček TJ. Sokol Pražský
 • 11:20  Začarovaný kašpárek – Loutkodiv TJ. Sokol Velké Popovice
 • 15:00  Slavnostní zakončení přehlídky

2. ročník 8.-9. dubna 2006

 • Porota: Mirka Vydrová, Štěpán Filcík a Jiří Středa
 • Celkem bylo přihlášeno 13 souborů a 5 jich bylo doporučeno k výběru na 55. Loutkářskou Chrudim, a to DODO – Něco o Edovi, LSD – Pět neděl v balóně, Běžná hlava – Příběh o krásné Deirdré, LS Klika – Deep Sleep, 3G – Tři sestry a jeden prsten.

Cenu poroty získali

 • Divadélko Frydolín TJ. Sokol Hostivař  za inscenaci Kašpárek a Klapzuba s přihlédnutím především k herecké práci s javajkou a zvukovému a výtvarnému ztvárnění
 • souboru DODO za inscenaci Něco o Edovi s přihlédnutím k autorskému zpracování života a díla Edwarda Leara
 • souboru 3G za inscenaci Tři sestry a jeden prsten s přihlédnutím zejména k herecké práci
 • souboru Klika za inscenaci Deep Sleep s přihlédnutím zejména k loutkoherecké práci a za originální přístup ke klasickým tématům
 • souboru L.S.D. ze Sudoměřic za inscenaci Pět neděl v balóně s přihlédnutím zejména k autorskému zpracování Verneova románu, výpravě a loutkoherecké práci
 • souboru Běžná hlava za inscenaci Příběh o krásné Deidre s přihlédnutím zejména k autorskému zpracování irské pověsti a výtvarné a hudební složce

Čestné uznání

 • souboru Bubeníček TJ. Sokol Král. Vinohrady za inscenaci Kašpárek a živá voda za tvořivý přístup k loutkářské tradici
 • souboru Loutkino za hudebně-zvukový plán v inscenaci O chytrém želvákovi
 • souboru Nazdárek TJ. Sokol Smíchov za udržování javajkářské tradice v inscenaci Čtyři pohádky o jednom drakovi

Program

Sobota

 • 10:00  Slavnostní zahájení
 • 10:10  Kašpárek a Klapzuba – Divadélko Frydolín TJ. Sokol Hostivař
 • 11:00  Něco o Edovi – DODO
 • 14:00  Kašpárek a živá voda – Bubeníček TJ. Sokol Král. Vinohrady
 • 15:00  …a možná přijde i princezna – Na Holou, Hořovice
 • 16:00  O chytré želvě – Loutkino, Brno
 • 18:00  Jak jsme si hráli na požár – Petržel
 • 18:05  Zpěvy sladké Francie – Lukraj
 • 19:00  Tři sestry a jeden prsten – 3G
 • 19:30  Deep Sleep – Klika

Neděle

 • 10:00  O pyšném mlynáři – Pražský sokolíček TJ. Sokol Pražský
 • 11:00  Čtyři pohádky o jednom drakovi – Nazdárek TJ. Sokol Smíchov
 • 14:00  Pět neděl v balóně – LSD – Loutkové sudoměřické divadlo
 • 15:00  Příběh o krásné Deidre – Běžná hlava
 • 17:30  Závěr přehlídky – nominace, ocenění a čestná uznání

1. ročník přehlídky amatérského loutkového divadla „PRAŽSKÝ TAJTRLÍK“ se konal ve dnech 1.–3. dubna 2005

Porota: Martina Hartmannová, Štěpán Filcík a Jiří Středa(předseda poroty)

doporučila na LCH

 • inscenaci Dva havrani aneb Nebyl to dobrý křesťan souboru Tate Iyumni
 • inscenaci Krvavá svatba souboru Klika
 • inscenaci Žižka u hradu Rábí souboru Emillion.

Cenu poroty získali

 • loutkoherci V. Milčinskému ze souboru TJ. Sokol Jinonice za postavu Honzy v představení „O jednom království“
 • Petře Šikýřové ze souboru Frydolín TJ. Sokol Hostivař za režii k inscenaci Jak voják Matěj mezi nebem a peklem putoval
 • Emilu Navrátilovi ze souboru Emillion cenu za inscenaci Žižka u hradu Rábí
 • souboru Tate Iyumni za inscenaci Dva havrani aneb Nebyl to dobrý křesťan
 • V. Richtrovi ze souboru Tate Iyumni za ztvárnění postavy Guinesse v inscenaci Dva havrani aneb Nebyl to dobrý křesťan
 • souboru Brouček za pokus nového způsobu aktivního podílu malých diváků na představení
 • Doře Bokové ze souboru Klika za hereckých výkon v inscenaci Krvavá svatba
 • Jiřímu Morávkovi ze souboru Klika za hudební aranžmá v inscenaci Krvavá svatba
 • Luboši Kafkovi ze souboru Klika za režii a výtvarné řešení inscenace Krvavá svatba

Program

Pátek

 • 10:00  O třech prasátkách – Divadélko Frydolín
 • 16:00  Slavnostní zahájení přehlídky
 • 16:10   Bob a Bobek na moři – Střední pedagogická škola
 • 16:45  Žižka u hradu Rábí – Emillion
 • 18:00 Ochutnávka vín z vinařství Tomáše Kristla

Sobota

 • 10:00  O jednom království – Kováček
 • 11:00  Perníková chaloupka – Bubeníček TJ. Sokol Král. Vinohrady – nesoutěžně
 • 15:00  Jak kašpárek k Rozárce přišel – Pražský sokolíček TJ. Sokol Pražský
 • 17:00  Dva havrani aneb Nebyl to dobrý křesťan – Tate Iyumni
 • 19:00 Krvavá svatba – Klika
 • 21:00  koncert skupiny Rudovous

Neděle

 • 10:00  Kašpárek a pyšná basa – Kováček
 • 15:00  Jak voják Matěj mezi nebem a peklem putoval – Divadélko Frydolín
 • 16:30   Slavnostní zakončení přehlídky, vyhlášení nominací a doporučení, předání cen.