Aktualizováno 21. února 2022

Historie

První ročník přehlídky jsme uspořádali v roce 2005.

Přehlídka je určena pro tradiční i netradiční amatérská loutková divadla všech věkových kategorií, určená dětem i dospělým, experimentální i studiová představení.

Na základě přihlášek je sestaven program přehlídky. Představení probíhají v sále Divadélka Frydolín ve Švehlově sokolovně, Praha 15 – Hostivař, U Branek674/ 7. Odborní lektoři provedou rozborový seminář a výběr představení pro Loutkářskou Chrudim. Loutkáři se zde mohou sejít, pobýt pár dnů, shlédnout jiná představení, vyslechnout mínění poroty a vyměnit si zkušenosti.

Přihlášky nebo informovovat se můžete přes mail  info@sokolhostivar.cz

V roce 2020 a 2021 se přehlídky z důvodu lockdownu v důsledku pandemie COVID-19 neuskutečnily.

15.roční ve dne 23. – 24. března 2019

Porota: Irena Marečková, Vladimír Tausinger a Mirek Hartmann

Nominace na 68. LCH: Na Holou s představením Všetečka
Doporučeno na 68 LCH: Akafuňky s představením Detektiv Kalle má podezření

Ceny poroty:
Hanušovi „Hanymu“ Tycíchovi za roli Všetečky a okouzlující herctví
Ludvíkovi „Říhovi‘“ Řeřichovi za režii inscenace Všetečka divadla Na Holou
Souboru Akafuňky za výběr předlohy a inscenačních prostředků hry Detektiv Kalle má podezření
Souboru Kašpárek – Sokol Pražský za hledání, jak přiblížit dětem operu
Jiřímu Reindlovi za vtipné autorské inscenování hry Kvido a kouzelná škola

15.ročník – PROGRAM

SOBOTA 23.března

14:00 Slavnostní zahájení

14:05 Rusalka a Kašpárek – KAŠPÁREK Sokol Pražský  od 3 let

14:30  Cesta za duhou – Divadélko FRYDOLÍN od 4 let

16:00 Všetečka – NA HOLOU Hořovice od 4 let

18:00  Boží dar – Divadelní studio KAMPAK  od 11 let

NEDĚLE 24.března

11:00 Detektiv Kalle má podezření – AKAFUŇKY od 6 let

14:00 Kouzelné zrcadlo – PIDIŽVÍCI České Budějovice od 3 let

15:00 Quido a strašidelná škola – DIVOLOĎ České Budějovice od 3 let

17:00  Slavnostní zakončení a vyhlášení nominace a doporučení na Loutkářskou Chrudim a předání ocenění a ceny Pražský Tajtrlík

14. ročník ve dnech 24. – 25. března 2018

Porota: Irena Marečková, Karel Vostárek a Vladimír Tausinger

Nominovali na LCH: DS Scéna Kralupy – Malý člověk jménem Ngali

Doporučili: Studio Kampak – Rozum a štěstí a Soubor Bazilisk – Očištění

Ceny poroty:

 • celému kolektivu „DS Kralupy“ za inscenaci „Malý člověk jménem Ngali“ pro naše děti i „naše děti v Kongu“
 • Marcele Kokoškové za loutky ke hře „Obr Otesan“ divadélka „Frydolín“
 • souboru Bazilisk za osobní výpověď o citových tématech an půdorysu mýtu inscenace „Očištění“
 • Petru Kovářovi a Pavlu Švarcovi ze souboru „Refektář“ za autentický projev a hudbu v inscenaci „Cesta“
 • Libuši Kašparové za režii inscenace „Jak se Honza stal rytířem“ s přihlédnutím ke spolupráci s mistrem zvuku

Čestné uznání

 • souboru „Pidižvíci“ za odvahu prezentovat slibnou autorskou prvotinu

Cena

 • Daně Bláhové a souboru „Kampak“ za aktuální uchopení tématu inscenace „Rozum a štěstí“

Putovní cena „Pražský Tajtrlík 2018“ 

 • Mámě za Tátu a Tátovi za Mámu

PROGRAM 14. ROČNÍKU  24.- 25. BŘEZNA 2018

SOBOTA: 24.března 2018

14:15 Slavnostní zahájení

14:30 Malý člověk jménem Ngali –  Divadelní spolek Scéna Kralupy od 4 let

16:00  Obr Otesan – Divadélko FRYDOLÍN od 3 let

18:00  Očištění – BAZILISK od 10 let

19:00 Cesta – REFEKTÁŘ od 12 let

NEDĚLE: 25.března 2018

10:10  Jak se Honza stal rytířem – KAŠPÁREK Sokol Pražský od 3 let

10:45  Patálie pana Jáchyma – PIDIŽVÍCI České Budějovice

14:00  Rozum a štěstí – KAMPAK od 4 let

15:00   Červená Karkulka – DIVADLO MÁMA A TÁTA od 4 let České Budějovice

16:30  Slavnostní zakončení a vyhlášení nominace a doporučení na Loutkářskou Chrudim a předání ocenění a ceny Pražský Tajtrlík

13. ročník ve dnech 25. – 26.března 2017

Porota: Irena Marečková, Mirka Vydrová a Luděk Richter

Nominovali na LCH inscenaci Mayovka aneb Ve stínu šumavských hvozdů – NA HOLOU

Doporučili Pohádka trochu jinak – FRYDOLÍN

Ceny poroty:

 • souboru Kašpárek Sokola Pražského za udržování tradice kašpárkovského divadla a hledání jeho současné podoby v inscenaci „Začarovaný Kašpárek“
 • Divadélku Máma a Táta za nadšený přístup k dětem projevený v inscenacích „Velikonoční zajíček“ a „Otesánek“
 • LS Frydolín za mluvní projev v inscenaci „Pohádka trochu jinak“
 • Divadlu Refektář za znovuoživení divadla poezie v inscenaci „Italská renesanční lyrika“
 • Ludvíku Říhovi Řeřichovi za scénograficko-režijní ztvárnění inscenace Mayovka aneb Ve stínu šumavských hvozdů souboru Na Holou

Putovní cenu přehlídky Pražský Tajtrlík – spolku loutkářů Na Holou za inscenaci Mayovka aneb Ve stínu šumavských hvozdů

Program

Sobota 25. března

 • 10:25   Slavnostní zahájení přehlídky
 • 10:30   Začarovaný Kašpárek (od 3let) – KAŠPÁREK SOKOLA PRAŽSKÉHO
 • 15:00  (náhradní představení za Mauglí – KAMPAK) Velikonoční zajíček DIVADÉLKO MÁMA A TÁTA
 • 15:45  Otesánek (od 3let) – DIVADÉLKO MÁMA A TÁTA
 • 18:00  Pohádka trochu jinak (od 10 let) – FRYDOLÍN
 • 18:40  Italská renesanční lyrika (od 12 let) – REFEKTÁŘ

Neděle 26. března

 • 11: 00  Mayovka aneb Ve stínu šumavských hvozdů ( od 14 let) NA HOLOU
 • 15:00  Tři oříšky pro Popelku (od 4 let) – PŘED BRANOU RAKOVNÍK
 • 16:00 Slavnostní zakončení přehlídky a předání cen

 12. ročník přehlídky ve dnech 19.- 20.března 2016

Porota: Irena Marečková, Vladimír Tausinger a Mirek Ryšavý.

Nominovali na LCH inscenaci Past na myši – Bazilisk

Doporučili Sedm jednou ranou – Akafuňky.

Ceny poroty:

 • Janu Růžičkovi za výtvarnou podobu loutkek v inscenaci Bajaja tradičního loutkového divadla Zvoneček
 • souboru Akafuňky za stylově dokonalé provedení hříčky Sedm jednou ranou
 • souboru Bazilisk za přínosné téma a hudební složku inscenace Past na myši
 • všem tvůrčím složkám inscenace Dušička z vodníkova hrníčka LD Kašpárek Sokola pražského za umělecké dospívání
 • Mámě z Divadélka Máma a Táta za herecký projev

Putovní cenu Pražský Tajtrlík – loutkovému souboru Kašpárek Sokol přažský za věrný letitý svazek s Pražským Tajtrlíkem

Program

Sobota

 • 10:00 Slavnostní zahájení
 • 10:10  Bajaja – Zvoneček
 • 15:00 Sedm jednou ranou – Akafuňky
 • 16:00 Past na myši – Bazilisk
 • 18:00  Neverending a Hluboko – Tate Iyumni

Neděle

 •  10:30 Dušička z vodníkova hrnečka –  Kašpárek  TJ. Sokol pražský
 • 15:00  Detektivní příběh – Divadlo Máma a Táta TJ. Sokol České Budějovice
 • 16:00  Slavnostní zakončení přehlídky

11. ročník přehlídky ve dnech 28.-29.březen 2015

Porota: Irena Marečková, Vladimír Tausinger a Karel Vostárek

Ceny poroty:

 • Evě Matouškové za výtvarné zpracování loutek v inscenaci Dvě pohádky z černého lesa souboru Pražský Sokolíček
 • Daně  Bláhová za příkladnou umělecko-pedagogickou práci s divadelním souborem Bazilisk
 • Haně Holubkovové za dramaturgicko-režijní počin v inscenaci Já nespím, Arieli souboru Oklikou
 • Spolku loutkářů Na Holou za inscenaci Tenkrát v Paříži
 • Jakubovi Brunerovi za hlasový part Vodníka v pohádce O čem král doma nevěděl souboru Pražský sokolíček
 • Ludvíku „Říhovi“ Řeřichovi za scénografii inscenace Tenkrát v Paříži souboru Na Holou

Program

Sobota

 • 10:00  Slavnostní zahájení přehlídky
 • 10:10  O čem král nevěděl a Perníková chaloupka (Dvě pohádky z černého lesa) – Pražský sokolíček TJ. Sokol Pražský
 • 11:10  O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku – VOŠ herecká – NEDORAZILI                                                                              záchranilo nás  O třech kůzlátkách – Divadlo na kolečku
 • 14:00  Duch Martina McDonalda – Kampak
 • 15:15  O pyšné base – Bubeníček TJ. Sokol Král. Vinohrady
 • 18:00  Já nespím, Arieli – Oklikou
 • 19:00  Tenkrát v Paříži – Na Holou

Neděle

 • 11:00  Velké H – Divadlo Máma bez Táty
 • 11:30   Velké H – Divadlo Táta bez Mámy
 • 13:00   Kouzelný penzion, Bylo nebylo, asi tak to bylo…- ZUŠ Česká lípa
 • 15:00  O smolíčkovi – inspirativní představení
 • 16:00  Slavnostní zakončení přehlídky a předání diplomů, ocenění a nominaci

10. ročník přehlídky ve dnech 2014

Porota: Irena Marečková, Luděk Richter a Vladimír Tausinger

Ceny poroty:

 • Souboru Pražský sokolíček za živý přístup k tradici sokolského divadla v inscenaci Anička a loupežníci
 • Josefu Bánovcovi za loutkoherctví v sólovém výstupu
 • Div. studiu Kampak ZUŠ Štítného za hudební plán v inscenaci O věrném milováí Aucassina a Nicoletty
 • Souboru „Prváci“ KVD DAMU za autorství loutek pro inscenaci Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Putovní cenu Pražský Tajtrlík – Kolektivu zakladatelů Pražského Tajtrlíka za desetileté šediny.

Program

Sobota

 • 10:00  Slavnostní zahájení přehlídky
 • 10:05  Anička a loupežníci – Pražský sokolíček
 • 11:00  Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Papírová pohádka – KVD DAMU „Prváci“
 • 14:30  Jogín a Svatební košile – ZUŠ Hostivař
 • 15:00  Námořnická pohádka (venku před Sokolovnou) Divadélko Máma a Táta
 • 17:00  O věrném milování Aucassina a Nicoletty – Kampak
 • 18:00  Bylo nebylo – Tate Iyumni
 • 20:00  Slavnostní zakončení přehlídky a vyhlášení cen a doporučení na 62. Loutkářskou Chrudim

 

9. ročník přehlídky ve dnech 2013

Porota: Irena Marečková, Karel Vostárek a Luděk Richter

Ocenění: 

 • Souboru ZUŠ Hostivař za autorský přínos v inscenaci Legrační pohádky
 • Souboru Kompost za výběr zajímavého textu a technologicko-výtvarné řešení inscenace Tia Muerta
 • Souboru Oklikou za přínos v inscenaci Větrný mlynář
 • Souboru Bubeníček Sokol Král. Vinohrady za hledání nových cest v práci souboru provedené v inscenaci Don Šajn
 • Souboru Na Holou za scénografickou nápaditost a autorské hledání v inscenaci Road Movie

Putovní cena Pražský Tajtrlík

Program

Sobota

 • 10:00  Slavnostní zahájení přehlídky
 • 10:05 Kašpárek čarodějem – Pražský Sokolíček
 • 10:50 Legrační pohádky – ZUŠ Hostivař
 • 11:30  Tia Muerta – Kompost
 • 14:00  Pipi Dlouhá punčocha –  Kampak – ZUŠ Štítného
 • 14:40  Větrný mlynář – Oklikou
 • 15:45  Překvapení – Tate Iyumni
 • 18:00 Don Šajn – Bubeníček TJ. Sokol Král. Vinohrady
 • 19:00 Road Movie – Na Holou Hořovice

Neděle

 • 10:05 Krásná Desperanda – Divadélko Frydolín TJ. Sokol Hostivař
 • 11:00 Zpěvy sladké Francie – Refektář
 • 14:00 Tři mušketýři – Divadélko Máma a Táta TJ. Sokol Čes. Budějovice
 • 15:00 Slavnostní zakončení přehlídky

8. ročník přehlídky ve dnech 23.-24.března 2012

Porota: Irena Marečková, Martina a Mirek Hartmannovi          

Nominace na Loutkářskou Chrudim:

soubor Tate Iyumni s inscenací Neverending

Doporučen byl soubor Na Holou s inscenací Krev a jiné lásky Míny.

Putovní cenu Pražský Tatrlík dostalo Divadélko Máma a Táta jako posila rodinného hereckého týmu.

Cenu poroty získali:

 • soubor Pražský Sokolíček za salónní dramaturgii pro dospělé v inscenaci Pláštěnka
 • soubor Klika za férový souboj s literární předlohou inscenace Cesta
 • soubor Tate Iyumni za inscenaci Neverending
 • soubor Tate Iyumni za mnohoznačné herectví se znakovou loutkou  v inscenaci Neverending
 • Ludvík Říha Řeřicha za plnokrevnou scénografii a režii inscenace Krev a jiné lásky Míny

FOTOGRAFIE NAJDETE ZDE…

PROGRAM:

PÁTEK 

 • 17:00 – Slavnostní zahájení
 • 17:15 – Zlaté vřeteno – FRYDOLÍN /od 3 let/
 • 18:00 – Pláštěnka – PRAŽSKÝ SOKOLÍČEK /od 12 let/

SOBOTA

 • 10:00 – Kouzelný zvoneček – DIVADÉLKO MÁMA A TÁTA /od 3 let/
 • 13:00 – Cesta – KLIKA /od 10 let/
 • 14:30 – Neverending – TATE YIUMNI /od 12 let/
 • 17:00 – Krev a jiné lásky Míny – NA HOLOU /od 12 let/
 • 18:00 – Kterak Škréta ke štěstí přišel – BARIBAL /od 3 let/
 • 20:30 – Slavnostní zakončení přehlídky, předání cen a vyhlášení nominací na Loutkářskou Chrudim 2012

7. ročník 26.-27. března 2011

Porota: Irena Marečková, Martina a Mirek Hartmannovi

 • Přihlášeni: Pražský Sokolíček, ZUŠ Hostivař, Na holou, Tate Iyumni, Arnošta, Klika, Frydolín, Kordula, Jitřenka
 • Nominováno na 60. LCH.: Divadlo Arnošta – Ošetřovna na kraji pekla
 • Doporučeno na 60. LCH: 
  1. Soubor Na holou – O čertovi
  2. Soubor Klika – Na statku a v Africe
  3. Soubor Kordula – Papírové pohádky aneb Tři pohádky o kmotru zajíci
  4. Soubor Tate Iyumni – Hluboko v lese

  Ceny poroty 2011:

 • JANU PROCHÁZKOVI za herecký výkon v rolích čerta Floriana a 1.kominíka v inscenaci „O čertovi“
 • KATEŘINĚ BÍMOVÉ za hudbu v inscenaci „O čertovi“
 • Cenu SOUBORU ARNOŠTA za inscenaci a původní text v představení „Ošetřovna na kraji pekla“
 • JANU KOPECKÉMU za scénografii k inscenaci „Ošetřovna na kraji pekla“
 • JIŘÍMU MORÁVKOVI za hudební a zvukový plán v inscenaci „Na statku a v Africe“
 • PAVLÍNĚ KORDOVÉ za kreativní herectví v inscenaci „Papírové pohádky aneb Tři pohádky o kmotru zajíci“
 • VĚŘE DŘEVÍKOVSKÉ za vedení dětského souboru ZUŠ Hostivař

Putovní cenu Pražský Tajtrlík získal Jiří Antoš za moderování přehlídky s přihlédnutím k neodolatelným pukrlatům.

FOTOGRAFIE NAJDETE ZDE… 

tajtrlik2

6. ročník 19.-21. března 2010

Porota: Mirka Vydrová, Pavlína Kordová a Štěpán Filcík

Nominace: Vlna – Tate Iyumni

Doporučení:

 • Arnošta – Kugelmass!
 • Frydolín – Obr Otesan
 • Na holou – Do Práce? Aneb život se s námi nemazlí
 • ZUŠ Hostivař – Loutkové etudy

Nominován soubor Tate Iyumni, doporučeni Divadélko Frydolín, Divadlo Arnošta, Na Holou a ZUŠ Hostivař.

Ceny poroty:

 • Souboru Arnošta za inscenaci Kugelmass!
 • Souboru Frydolín za výrazný tvůrčí inscenační posun v inscenaci Obr Otesan.
 • Souboru ZUŠ Hostivař za inspirativní pokus o dětské autorské divadlo.
 • Souboru Tate Iyumni za tvůrčí a inspirativní znovuobjevování podstaty loutkového divadla v současném kontextu.
 • Souboru Na holou za objevnou dramaturgii a inscenační koncept inscenace Do práce?
 • Kachně a Prochorovi za hudbu k inscenaci Do práce?
 • Čestné uznání Umělecké scéně Říše loutek za rozvíjení loutkářské tradice.

Putovní cenu  Pražský Tajtrlík souboru Frydolín za laskavou tvář a důslednou starost o ducha i tělo přehlídky Pražský Tajtrlík.

Program 2011

Pátek

 • 17:00 Slavnostní zahájení přehlídky
 • 17:15  Obr Otesan – Frydolín Sokol Hostivař
 • 18:00 Loutkové etudy – ZUŠ Hostivař
 • 18:20 Kugelmass – Arnošta (zařazeno na poslední chvíli)

Sobota

 • 10:00  O nezbedných kůzlátkách – Umělecká scéna Říše loutkek
 • 11:00  Kočičí palác – Arálie
 • 14:00  Zločin ve vodní říši (§ 174 tr. zák.) – Klika
 • 15:10  Vlna – Tate Iyumni
 • 18:00 Dejte mi jitrnici, Kašpárkovo trápení – VOŠ herecká
 • 18:45  Do práce? Aneb život se s námi nemazlí – Na holou

Neděle

 • 10:00 Sláva fotbalu – Ambit
 • 13:00 Slavnostní zakončení přehlídky a předání cen

5. ročník – 3.-5. dubna 2009

Porota: Mirka Vydrová, Pavlína Kordová a Štěpán Filcík

 • Přihlášeni: Divadélko Frydolín, ZUŠ Hostivař, Tate Iyumni, Spřáhlo, Klika, Pražský sokolíček, Bubeníček, Ambit, Na Holou.

Nominován na Loutkářskou Chrudim byl soubor Tate Iyumni s hrou Krvavé koleno

Doporučené soubory na LCH:

 • Komedianti – Na Holou,
 • Liduška – Klika
 • Lakomá Barka – Spřáhlo
 • O statečné princezně – ZUŠ Hostivař

Program

Pátek

 • 17:00 Slavnostní zahájení
 • 17:20 O statečné princezně – ZUŠ Hostivař
 • 18:00 Jak Vojta bojoval s čerty – Refektář

Sobota

 • 10:00 Kocour v botách – Bubeníček Sokol Král. Vinohrady
 • 10:45  Obr Otesan – Frydolín Sokol Hostivař
 • 14:00  Dvě pohádky o Otesánkovi a Kašpárkovi – Před branou
 • 15:00 Lakomá Barka – Spřáhlo
 • 18:00  Komedianti aneb všichni jsme Ubu – Na Holou
 • 19:00  Liduška – Klika

Neděle

 • 10:00  O stříbrné pavučině – Pražský sokolíček
 • 11:00  Krvavé koleno – Tate Iyumni
 • 14:00 Slavnostní zakončení přehlídky

4. ročník 4.-6. dubna 2008

Porota: Štěpán Filcík, Pavlína Kordová a Jiří Středa

 • Přihlášené soubory: Divadélko Frydolín, ZUŠ Hostivař, Vyšší odborná herecká škola 2x, Vyrob si své divadýlko, Tate Iyumni, Klika, Pražský sokolíček, Bubeníček, Refektář, Na Holou.

Nominace:

Doporučení:

Ceny poroty:

 • Petru Železném za výtvarně technologické řešení inscenace Klapzubova jedenáctka
 • Souboru Vyrob si své divadýlko za inscenaci La Kantýna
 • Souboru Frydolín za zdařilou parodii v inscenaci Frydolín aneb Podvodu strašlivá odplata
 • Ludvíku „Říhovi“ Řeřichovi za inscenaci hry Nádherný letní den

Program:

Pátek

 • 17:00 Slavnostní zahájení
 • 10:05 Sněhová královna – ZUŠ Hostivař
 • 17:30 Klapzubova jedenáctka – Refektář

Sobota

 • 10:00 Janek a drak – Pražský sokolíček
 • 11:00  A já, koza – VOŠH
 • 14:00  Vyrob si své letadýlko – La Kantýna
 • 15:00 Krevní msta a jiné příběhy  –  Tate Iyumni
 • 18:00 Indiánské pohádky – Klika
 • 19:00 Frydolín aneb Podvodu strašlivá odplata – Frydolín Sokol Hostivař

Neděle

 • 10:00 Perníková chaloupka – Bubeníček
 • 11:00 Zpátky na stromy – VOŠH
 • 14:00 Nádherný letní den – Na Holou
 • 15:30 Slavnostní zakončení přehlídky a předání cen

3. ročník 30. března-1. dubna 2007.

Reportáž ze 3.ročníku na Čt 24:

http://www.ct24.cz/vysilani/?id=150820&datum=2007-03-30&porad=

Porota: Mirka Vydrová, Štěpán Filcík a Jiří Středa

 • Přihlášeni: ZUŠ Trhanovské nám. – Praha, Divadélko Frydolín Sokol Hostivař, Bubeníček – Sokol Král. Vinohrady, Naše domácí divadélko – Praha. Klika – Praha, Na Holou – Horoměřice, Pražský sokolíček, Kováček – Praha, Říše loutek – Praha,Tate Iyumni – Praha, Sváťovo divadlo – Litoměřice.
 • Loutkodiv Sokol Velké Popovice a Roztoč – Roztoky nepřijeli .

Na 56. LCH doporučeny:

 • Zkáza Adamitů – Na Holou
 • Kukla aneb Co možná prozradí červi – Tate Iyumni
 • Princezna Majolenka – Říše loutek
 • Čertův švagr – Bubeníček

Program

Pátek

 • 16:00 Slavnostní zahájení přehlídky
 • 16:00  Paní Zima – Divadélko Frydolín TJ. Sokol Hostivař
 • 16:30  Pejsek a kočička – Sváťovo dividlo – Litoměřice
 • 17:00  Strašidla na hradě – ZUŠ Trhanovské náměstí

Sobota

 • 10:00 Princezna Majolenka – Říše loutkek
 • 10:45  Čertův švagr – Bubeníček TJ. Sokol Král. Vinohrady
 • 15:00  Tři prasátka a vlk – Kováček
 • 16:00  Zkáza Adamitů – Na Holou
 • 19:00  Kukla aneb Co možná prozradí červi – Tate Iyumni
 • 19:45  Doupě latinářů – Klika

Neděle

 • 10:00 O statečném mlynáři – Naše domácí divadélko
 • 10:45  Dušička z vodníkova hrníčka – Pražský sokolíček TJ. Sokol Pražský
 • 11:20  Začarovaný kašpárek – Loutkodiv TJ. Sokol Velké Popovice
 • 15:00  Slavnostní zakončení přehlídky

2. ročník 8.-9. dubna 2006

 • Porota: Mirka Vydrová, Štěpán Filcík a Jiří Středa
 • Celkem bylo přihlášeno 13 souborů a 5 jich bylo doporučeno k výběru na 55. Loutkářskou Chrudim, a to DODO – Něco o Edovi, LSD – Pět neděl v balóně, Běžná hlava – Příběh o krásné Deirdré, LS Klika – Deep Sleep, 3G – Tři sestry a jeden prsten.

Cenu poroty získali

 • Divadélko Frydolín TJ. Sokol Hostivař  za inscenaci Kašpárek a Klapzuba s přihlédnutím především k herecké práci s javajkou a zvukovému a výtvarnému ztvárnění
 • souboru DODO za inscenaci Něco o Edovi s přihlédnutím k autorskému zpracování života a díla Edwarda Leara
 • souboru 3G za inscenaci Tři sestry a jeden prsten s přihlédnutím zejména k herecké práci
 • souboru Klika za inscenaci Deep Sleep s přihlédnutím zejména k loutkoherecké práci a za originální přístup ke klasickým tématům
 • souboru L.S.D. ze Sudoměřic za inscenaci Pět neděl v balóně s přihlédnutím zejména k autorskému zpracování Verneova románu, výpravě a loutkoherecké práci
 • souboru Běžná hlava za inscenaci Příběh o krásné Deidre s přihlédnutím zejména k autorskému zpracování irské pověsti a výtvarné a hudební složce

Čestné uznání

 • souboru Bubeníček TJ. Sokol Král. Vinohrady za inscenaci Kašpárek a živá voda za tvořivý přístup k loutkářské tradici
 • souboru Loutkino za hudebně-zvukový plán v inscenaci O chytrém želvákovi
 • souboru Nazdárek TJ. Sokol Smíchov za udržování javajkářské tradice v inscenaci Čtyři pohádky o jednom drakovi

Program

Sobota

 • 10:00  Slavnostní zahájení
 • 10:10  Kašpárek a Klapzuba – Divadélko Frydolín TJ. Sokol Hostivař
 • 11:00  Něco o Edovi – DODO
 • 14:00  Kašpárek a živá voda – Bubeníček TJ. Sokol Král. Vinohrady
 • 15:00  …a možná přijde i princezna – Na Holou, Hořovice
 • 16:00  O chytré želvě – Loutkino, Brno
 • 18:00  Jak jsme si hráli na požár – Petržel
 • 18:05  Zpěvy sladké Francie – Lukraj
 • 19:00  Tři sestry a jeden prsten – 3G
 • 19:30  Deep Sleep – Klika

Neděle

 • 10:00  O pyšném mlynáři – Pražský sokolíček TJ. Sokol Pražský
 • 11:00  Čtyři pohádky o jednom drakovi – Nazdárek TJ. Sokol Smíchov
 • 14:00  Pět neděl v balóně – LSD – Loutkové sudoměřické divadlo
 • 15:00  Příběh o krásné Deidre – Běžná hlava
 • 17:30  Závěr přehlídky – nominace, ocenění a čestná uznání

1. ročník přehlídky amatérského loutkového divadla „PRAŽSKÝ TAJTRLÍK“ se konal ve dnech 1.–3. dubna 2005

Porota: Martina Hartmannová, Štěpán Filcík a Jiří Středa(předseda poroty)

doporučila na LCH

 • inscenaci Dva havrani aneb Nebyl to dobrý křesťan souboru Tate Iyumni
 • inscenaci Krvavá svatba souboru Klika
 • inscenaci Žižka u hradu Rábí souboru Emillion.

Cenu poroty získali

 • loutkoherci V. Milčinskému ze souboru TJ. Sokol Jinonice za postavu Honzy v představení „O jednom království“
 • Petře Šikýřové ze souboru Frydolín TJ. Sokol Hostivař za režii k inscenaci Jak voják Matěj mezi nebem a peklem putoval
 • Emilu Navrátilovi ze souboru Emillion cenu za inscenaci Žižka u hradu Rábí
 • souboru Tate Iyumni za inscenaci Dva havrani aneb Nebyl to dobrý křesťan
 • V. Richtrovi ze souboru Tate Iyumni za ztvárnění postavy Guinesse v inscenaci Dva havrani aneb Nebyl to dobrý křesťan
 • souboru Brouček za pokus nového způsobu aktivního podílu malých diváků na představení
 • Doře Bokové ze souboru Klika za hereckých výkon v inscenaci Krvavá svatba
 • Jiřímu Morávkovi ze souboru Klika za hudební aranžmá v inscenaci Krvavá svatba
 • Luboši Kafkovi ze souboru Klika za režii a výtvarné řešení inscenace Krvavá svatba

Program

Pátek

 • 10:00  O třech prasátkách – Divadélko Frydolín
 • 16:00  Slavnostní zahájení přehlídky
 • 16:10   Bob a Bobek na moři – Střední pedagogická škola
 • 16:45  Žižka u hradu Rábí – Emillion
 • 18:00 Ochutnávka vín z vinařství Tomáše Kristla

Sobota

 • 10:00  O jednom království – Kováček
 • 11:00  Perníková chaloupka – Bubeníček TJ. Sokol Král. Vinohrady – nesoutěžně
 • 15:00  Jak kašpárek k Rozárce přišel – Pražský sokolíček TJ. Sokol Pražský
 • 17:00  Dva havrani aneb Nebyl to dobrý křesťan – Tate Iyumni
 • 19:00 Krvavá svatba – Klika
 • 21:00  koncert skupiny Rudovous

Neděle

 • 10:00  Kašpárek a pyšná basa – Kováček
 • 15:00  Jak voják Matěj mezi nebem a peklem putoval – Divadélko Frydolín
 • 16:30   Slavnostní zakončení přehlídky, vyhlášení nominací a doporučení, předání cen.