Aktualizováno 14. května 2024

Sport pro děti

Cvičení rodičů s dětmi

Přihlášky a informace: info@sokolhostivar.cz nebo tel.: +420 737 575 701.

Zápisy na školní rok 2024/25 28.srpna 2024.

Pro děti od 2 do 4 let

pondělí 16:00 – 17:00 (Hanka)
pondělí 17:00 – 18:00 (Hanka)
úterý od 17:00 hodin (Martina)

Cena za kurz (15 lekcí ) 1.850 Kč. Platbu můžete provést buď v hotovosti na recepci sokolovny , nebo převodem na účet č. 287535319/ 5500, ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení cvičence a den a hodinu cvičení

Ke každému dítěti je potřeba jedna dospělá osoba, aby cvičební hodina mohla probíhat plynule a byla plně využita. Cvičí se s různým tradičním i méně tradičním náčiním např. s žížalami, overbally, míči, švihadly, třepetalkami aj.

NÁHRADNÍ HODINY: v rámci jiných hodin cvičení rodičů s dětmi(je třeba je nahlásit na +420 737 575 701) Náhrady je možné uplatnit pouze v daném pololetí.

Cvičení předškoláků

Přihlášky a info : info@sokolhostivar.cz, nebo tel.: +420 737 575 701,

Zápisy na školní rok 2024/2025 začínají  28. 8. 2024

Čtvrtek 16 – 17 hod – pro děti od 4 do 7 let

cvičitelky Martina a Bára

Čtvrtek 17 – 18 hod – pro děti od 4 do 7 let

cvičitelky Martina a Bára

  • Cena kurzu 2000 Kč /15 lekcí.
    Platbu můžete provést buď v hotovosti na recepci sokolovny, nebo převodem na účet č. 287535319/ 5500, ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení cvičence a den a hodinu cvičení.
  • S sebou vhodné oblečení a pevnou obuv se světlou podrážkou, podepsaná lahev s pitím.

Cvičení je zaměřené na rozvoj všestrannosti a zvýšení fyzické kondice dětí. Hodina je rozdělená do 4 částí – první je zahřívací a formou hry připravuje děti na větší fyzické zatížení v dalších částech hodiny. Druhá část – rozcvička- je zaměřena na protažení a posílení svalstva, nejpodstatnější a nejdelší částí hodiny je cvičení na různém nářadí nebo využívá různé tělocvičné náčiní, poslední část je pak věnována relaxaci. Cvičební hodina trvá 60 minut.

  • NÁHRADNÍ HODINY: v rámci jiných hodin cvičení předškoláků. Náhrady je možné uplatnit pouze v daném pololetí. Omluvy i náhrady je třeba předem nahlásit mailem: info@sokolhostivar.cz, nebo telefonicky 737 575 701, nebo  osobně na recepci sokolovny 

Přítomnost rodičů je možná na ukázkové hodině nebo po domluvě s cvičitelkami. Prosíme rodiče, aby nenarušovali průběh cvičební hodiny hlasitým hovorem a aby se nezdržovali v prostoru tělocvičny. Děti se potřebují soustředit na cvičení.

Cvičení mladších a starších žáků

Přihlášky a info: info@sokolhostivar.cz, nebo tel.: +420 737 575 701,

Zápisy na školní rok 2023/2024 začínají 28. 8. 2024

Středa od 17 – 18 hod. – pro děti od 5 do 8 let – cvičitelky Terka a Veronika

Středa od 18 – 19 hod.  pro děti od 8 do 14 let – cvičitelky Terka a Veronika

  • Cena kurzu 2000,- Kč/ 15 lekcí. Platbu můžete provést buď v hotovosti na recepci sokolovny (otvírací doba), nebo převodem na účet č. 287535319/ 5500, ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení cvičence a den a hodinu cvičení.
  • info: 737 575 701

Těší se na vás cvičitelky Terka a Veronika.

NÁHRADNÍ HODINY: v rámci jiných hodin cvičení předškoláků. Náhrady je možné uplatnit pouze v daném pololetí. Omluvy i náhrady je třeba předem nahlásit mailem: info@sokolhostivar.cz, nebo telefonicky 737 575 701, nebo  osobně na recepci sokolovny

S SEBOU: vhodné oblečení na cvičení, pevná obuv se světlou podrážkou, podepsanou lahev s pitím

Cvičení je zaměřené na rozvoj všestrannosti a zvýšení fyzické kondice dětí. Hodina je rozdělená do 4 částí – první je zahřívací a formou hry připravuje děti na větší fyzické zatížení v dalších částech hodiny. druhá část – rozcvička- je zaměřena na protažení a posílení svalstva, nejpodstatnější a nejdelší částí hodiny je cvičení na různém nářadí nebo využívá různé tělocvičné náčiní, poslední část je pak věnována relaxaci. Cvičební hodina trvá 55 minut.

Přítomnost rodičů je možná na ukázkové hodině nebo po domluvě s cvičitelkami. Prosíme rodiče, aby nenarušovali průběh cvičební hodiny hlasitým hovorem a aby se nezdržovali v prostoru tělocvičny. Děti se potřebují soustředit na cvičení.

JÓGA PRO DĚTI

Přihlášky a info: info@sokolhostivar.cz nebo tel.: +420 737 575 701.

Zápisy na školní rok 2024/2025 začnou 28. 8. 2024

Úterý 17:00 – 18:00  (pro děti 5 – 12 let) (lektorka Milena)

Cena: 1850,- Kč