Sport pro děti

zápisy na cvičení se budou konat poslední srpnový týden 24. – 28. 8. 2020

Cvičení rodičů s dětmi

pondělí 9:00 – Martina   
pondělí  16:00 a 17:00- Hanka 
úterý 17:00 – Martina 

 • cvičení pro rodiče s dětmi  od 2 do 5 let.
 • Cena za kurz (15 hodin) je 1800 Kč. Platbu můžete provést buď v hotovosti na recepci sokolovny, nebo převodem na účet č. 287535319/0800, ve zprávě pro příjemce uveďte prosím příjmení cvičence a den a hodinu cvičení.
 • info a náhrady: 737 575 701
 •  Zápisy do kurzů  mailem: info@sokolhostivar.cz, telefonicky   737 575 701  nebo  osobně na recepci sokolovny (otvírací doba),přihlášky na adrese info@sokolhostivar.cz, 

NÁHRADNÍ HODINY: v rámci jiných hodin cvičení rodičů s dětmi (nutno nahlásit na tel: 737 575 701) nebo v dopoledním mateřském centru Frydolínek (1 návštěva mateřského centra = 2 hodiny cvičení). Náhrady je možné uplatnit pouze v daném pololetí.

S SEBOU: vhodné oblečení na cvičení, pevná obuv se světlou podrážkou.

Ke každému dítěti je potřeba jedna dospělá osoba, aby cvičební hodina mohla probíhat plynule a byla plně využita. Cvičí se s různým tradičním i méně tradičním náčiním např. s žížalami, overbally, míči, švihadly, třepetalkami aj.

Cvičení pro předškoláky 

 čtvrtek 16:00   a 17:00  – Martina a Bára  

 • pro děti od 4 do 7 let.
 • Cena kurzu 1950 Kč. Platbu můžete provést buď v hotovosti na recepci sokolovny, nebo převodem na účet č. 287535319/0800, ve zprávě pro příjemce uveďte prosím příjmení cvičence a den a hodinu cvičení.
 • info: 737 575 701
 • Zápisy do kurzů mailem: info@sokolhostivar.cz, telefonicky   737 575 701  nebo  osobně na recepci sokolovny (otvírací doba),přihlášky na adrese info@sokolhostivar.cz, 

NÁHRADNÍ HODINY: v rámci jiných hodin cvičení rodičů s dětmi a předškoláků (nutno nahlásit na tel: 737 575 701). Náhrady je možné uplatnit pouze v daném pololetí.

S SEBOU: vhodné oblečení na cvičení, pevná obuv se světlou podrážkou, podepsanou lahev s pitím.

Přítomnost rodičů je možná na ukázkové hodině nebo po domluvě s cvičitelkami. Prosíme rodiče, aby nenarušovali průběh cvičební hodiny hlasitým hovorem a aby se nezdržovali v prostoru tělocvičny. Děti se potřebují soustředit na cvičení.

Cvičení mladších žáků I.

středa 17:00 – 18:00 – Tereza a Veronika

 • pro děti od 6 do 8 let.
 • Cena kurzu 1950 Kč.Platbu můžete provést buď v hotovosti na recepci sokolovny, nebo převodem na účet č. 287535319 kód banky 0800, ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení cvičence a den a hodinu cvičení.
 • info: 737 575 701
 • Zápisy do kurzů mailem: info@sokolhostivar.cz, telefonicky   737 575 701  nebo  osobně na recepci sokolovny (otvírací doba ),přihlášky na adrese info@sokolhostivar.cz 

NÁHRADNÍ HODINY: v rámci  hodin cvičení předškoláků (nutno nahlásit na tel: 737 575 701). Náhrady je možné uplatnit pouze v daném pololetí.

S SEBOU: vhodné oblečení na cvičení, pevná obuv se světlou podrážkou, podepsanou lahev s pitím.

Cvičení  žáků II.

středa 18:00 – 19:00 – Tereza a Veronika

 • pro děti od 8 do 11 let
 • Cena kurzu 1950 Kč.Platbu můžete provést buď v hotovosti na recepci sokolovny, nebo převodem na účet č. 287535319 kód banky 0800, ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení cvičence a den a hodinu cvičení.
 • info: 737 575 701
 • Zápisy do kurzů mailem: info@sokolhostivar.cz, telefonicky   737 575 701  nebo  osobně na recepci sokolovny (otvírací doba ),přihlášky na adrese info@sokolhostivar.cz 

NÁHRADNÍ HODINY: v rámci  hodin cvičení předškoláků (nutno nahlásit na tel: 737 575 701). Náhrady je možné uplatnit pouze v daném pololetí.

S SEBOU: vhodné oblečení na cvičení, pevná obuv se světlou podrážkou, podepsanou lahev s pitím.

Přítomnost rodičů je možná na ukázkové hodině nebo po domluvě s cvičitelkami. Prosíme rodiče, aby nenarušovali průběh cvičební hodiny hlasitým hovorem a aby se nezdržovali v prostoru tělocvičny. Děti se potřebují soustředit na cvičení.