Pro děti

Cvičení rodičů s dětmi
pondělí 9:00 – Martina
pondělí  16:00 a 17:00- Hanka  
úterý 17:00 – Martina  

2. pololetí – kurzy začínají v týdnu od 5. února, přihlašování stávajících členů od 2. ledna (sms, e-mail, osobně na recepci), přihlašování nových členů od 22. ledna. 

 • cvičení pro rodiče s dětmi  od 2 do 5 let.
 • Cena za kurz (15 hodin) 900,- Kč + člens.příspěvek a úrazové pojištění na rok 2015 pro dítě 150 Kč a pro rodiče 500  Celkem 1550,- Kč. Platbu můžete provést buď v hotovosti na recepci sokolovny, nebo převodem na účet č. 287535319 kód banky 0800, ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení cvičence a den a hodinu cvičení.
 • info a náhrady: 737 575 701
 •  Zápisy do kurzů na 2. pololetí šk. roku 2017/18  začínají 22. ledna 2018 – mailem: info@sokolhostivar.cz, telefonicky   737 575 701  nebo  osobně na recepci sokolovny (otvírací doba),přihlášky na adrese info@sokolhostivar.cz, 

NÁHRADNÍ HODINY: v rámci jiných hodin cvičení rodičů s dětmi (nutno nahlásit na tel: 737 575 701) nebo v mateřském centru (1 návštěva mateřského centra = 2 hodiny cvičení). Náhrady je možné uplatnit pouze v daném pololetí.

Ke každému dítěti je potřeba jedna dospělá osoba, aby cvičební hodina mohla probíhat plynule a byla plně využita. Cvičí se s různým tradičním i méně tradičním náčiním např. s žížalami, overbally, míči, švihadly, třepetalkami aj.

Cvičení pro předškoláky 

čtvrtek 16:00   a 17:00  – Martina a Bára 

2. pololetí – kurzy začínají v týdnu od 5. února, přihlašování stávajících členů od 2. ledna (sms, e-mail, osobně na recepci), přihlašování nových členů od 22. ledna. 

 • pro děti od 4 do 7 let.
 • Cena kurzu 1500,- Kč + členský příspěvek 150,- Kč pro dítě, tedy celkem 1650,- Kč.(pro stávající cvičence 1600,-) Platbu můžete provést buď v hotovosti na recepci sokolovny, nebo převodem na účet č. 287535319 kód banky 0800, ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení cvičence a den a hodinu cvičení.
 • info: 737 575 701
 • Zápisy do kurzů na 2. pololetí šk. roku 2017/18  začínají 22. ledna 2018 mailem: info@sokolhostivar.cz, telefonicky   737 575 701  nebo  osobně na recepci sokolovny (otvírací doba),přihlášky na adrese info@sokolhostivar.cz, 

NÁHRADNÍ HODINY: v rámci jiných hodin cvičení rodičů s dětmi a předškoláků (nutno nahlásit na tel: 737 575 701). Náhrady je možné uplatnit pouze v daném pololetí.

S SEBOU: vhodné oblečení na cvičení, pevná obuv se světlou podrážkou, podepsanou lahev s pitím

Přítomnost rodičů je možná na ukázkové hodině nebo po domluvě s cvičitelkami. Prosíme rodiče, aby nenarušovali průběh cvičební hodiny hlasitým hovorem a aby se nezdržovali v prostoru tělocvičny. Děti se potřebují soustředit na cvičení.

Cvičení mladších žáků

středa 17:00 – 18:00 – Tereza a Veronika

2. pololetí – kurzy začínají v týdnu od 5. února, přihlašování stávajících členů od 2. ledna (sms, e-mail, osobně na recepci), přihlašování nových členů od 22. ledna 2018 

 • pro děti od 6 do 10 let.
 • Cena kurzu 1500,- Kč + členský příspěvek 150,- Kč pro dítě, tedy celkem 1650,- Kč. (pro stávající cvičence 1600,-Kč) Platbu můžete provést buď v hotovosti na recepci sokolovny, nebo převodem na účet č. 287535319 kód banky 0800, ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení cvičence a den a hodinu cvičení.
 • info: 737 575 701
 • Zápisy do kurzů na 2. pololetí šk. roku 2017/18  začínají 22. ledna 2018 – mailem: info@sokolhostivar.cz, telefonicky   737 575 701  nebo  osobně na recepci sokolovny (otvírací doba ),přihlášky na adrese info@sokolhostivar.cz 

NÁHRADNÍ HODINY: v rámci  hodin cvičení předškoláků (nutno nahlásit na tel: 737 575 701). Náhrady je možné uplatnit pouze v daném pololetí.

S SEBOU: vhodné oblečení na cvičení, pevná obuv se světlou podrážkou, podepsanou lahev s pitím

Přítomnost rodičů je možná na ukázkové hodině nebo po domluvě s cvičitelkami. Prosíme rodiče, aby nenarušovali průběh cvičební hodiny hlasitým hovorem a aby se nezdržovali v prostoru tělocvičny. Děti se potřebují soustředit na cvičení.