Aktualizováno 31. ledna 2022

Cvičení dětí

Cvičení rodičů s dětmi

Pro děti od 2 do 4 let

II. pololetí začíná 31.ledna, do té doby je potřeba nahlásit, zda bude vaše dítě pokračovat v kurzu a zaplatit II. pololetí, cena je stejná.

Přihlášky a informace na adrese info@sokolhostivar.cz, nebo tel.: +420 737 575 701 pondělí 16:00 – 17:00 (Hanka)
pondělí 17:00 – 18:00 (Hanka) 
úterý od 17:00 hodin (Martina) OBZAZENO

Cena za kurz (15 lekcí ) 1.800 Kč. Platbu můžete provést buď v hotovosti na recepci sokolovny , nebo převodem na účet č. 287535319 kód banky 0800, ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení cvičence a den a hodinu cvičení 

Ke každému dítěti je potřeba jedna dospělá osoba, aby cvičební hodina mohla probíhat plynule a byla plně využita. Cvičí se s různým tradičním i méně tradičním náčiním např. s žížalami, overbally, míči, švihadly, třepetalkami aj.

NÁHRADNÍ HODINY: v rámci jiných hodin cvičení rodičů s dětmi(je třeba je nahlásit na +420 737 575 701) Náhrady je možné uplatnit pouze v daném pololetí.

Cvičení předškoláků

Zápisy na školní rok 2022/2023 začnou 22.8.2022.
Přihlášky a informace na adrese info@sokolhostivar.cz, nebo tel.: +420 737 575 701

Středa 17 – 18 hod pro děti od 5 do 8 let – cvičitelky Terka a Veronika (cvičení předškoláků a mladších žáků)

Čtvrtek 16 – 17 hod – pro děti od 4 do 7 let- cvičitelky Martina a Bára OBSAZENO

Čtvrtek 17 – 18 hod – pro děti od 4 do 7 let – cvičitelky Martina a Bára. Cena kurzu 1950 Kč /15 lekcí.
Platbu můžete provést buď v hotovosti na recepci sokolovny, nebo převodem na účet č. 287535319/0800, ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení cvičence a den a hodinu cvičení.

S sebou vhodné oblečení a pevnou obuv se světlou podrážkou, podepsaná lahev s pitím.

Cvičení je zaměřené na rozvoj všestrannosti a zvýšení fyzické kondice dětí. Hodina je rozdělená do 4 částí – první je zahřívací a formou hry připravuje děti na větší fyzické zatížení v dalších částech hodiny. Druhá část – rozcvička- je zaměřena na protažení a posílení svalstva, nejpodstatnější a nejdelší částí hodiny je cvičení na různém nářadí nebo využívá různé tělocvičné náčiní, poslední část je pak věnována relaxaci. Cvičební hodina trvá 60 minut.

  • NÁHRADNÍ HODINY: v rámci jiných hodin cvičení předškoláků. Náhrady je možné uplatnit pouze v daném pololetí. Omluvy i náhrady je třeba předem nahlásit mailem: info@sokolhostivar.cz, nebo telefonicky 737 575 701, nebo  osobně na recepci sokolovny 

Přítomnost rodičů je možná na ukázkové hodině nebo po domluvě s cvičitelkami. Prosíme rodiče, aby nenarušovali průběh cvičební hodiny hlasitým hovorem a aby se nezdržovali v prostoru tělocvičny. Děti se potřebují soustředit na cvičení.

Cvičení mladších a starších žáků

Zápisy na školní rok 2022/2023 začnou 22.8.2022
Přihlášky a informace na adrese info@sokolhostivar.cz, nebo tel.: +420 737 575 701

Středa od 17 – 18 hod. – pro děti od 5 do 8 let – cvičitelky Terka a Veronika (předškoláci a mladší žáci)

Středa od 18 – 19 hod. pro děti od 8 do 14 let – cvičitelky Terka a VeronikaCena kurzu 1950,- Kč/ 15 lekcí. Platbu můžete provést buď v hotovosti na recepci sokolovny (otvírací doba), nebo převodem na účet č. 287535319/ 0800, ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení cvičence a den a hodinu cvičení.

info: 737 575 701

NÁHRADNÍ HODINY: v rámci jiných hodin cvičení předškoláků. Náhrady je možné uplatnit pouze v daném pololetí. Omluvy i náhrady je třeba předem nahlásit mailem: info@sokolhostivar.cz, nebo telefonicky 737 575 701, nebo  osobně na recepci sokolovny 

Těší se na vás cvičitelky Terka a Veronika.

S SEBOU: vhodné oblečení na cvičení, pevná obuv se světlou podrážkou, podepsanou lahev s pitím

Cvičení je zaměřené na rozvoj všestrannosti a zvýšení fyzické kondice dětí. Hodina je rozdělená do 4 částí – první je zahřívací a formou hry připravuje děti na větší fyzické zatížení v dalších částech hodiny. druhá část – rozcvička- je zaměřena na protažení a posílení svalstva, nejpodstatnější a nejdelší částí hodiny je cvičení na různém nářadí nebo využívá různé tělocvičné náčiní, poslední část je pak věnována relaxaci. Cvičební hodina trvá 55 minut.

Přítomnost rodičů je možná na ukázkové hodině nebo po domluvě s cvičitelkami. Prosíme rodiče, aby nenarušovali průběh cvičební hodiny hlasitým hovorem a aby se nezdržovali v prostoru tělocvičny. Děti se potřebují soustředit na cvičení.

Jóga pro děti

Zápisy na školní rok 2022/23 začínají 22.8.2022.

Přihlášky a informace na adrese info@sokolhostivar.cz, nebo tel.: +420 737 575 701

úterý  17 – 18 hod, lektorka Milena

Cena 1700,- Kč (včetně členské známky Sokola)

Cvičení jógy pomáhá dětem otevřít zcela nový pohled na pohyb, sport a své prožitky. nesoutěživý přístup, který dětem jóga nabízí, jóga učí děti laskavému a ohleduplnému přístupu k sobě i ke svému okolí. Formou hry získávají děti příkladem a přirozenou formou zdravé pohybové návyky, učí se spolupracovat, nepředhánět se, naslouchat jiným i sám se projevit. Cvičení jógy rozvíjí dětskou fantazii, zlepšuje paměť, koncentraci, rovnováhu, protahuje a posiluje tělo, je výbornou kompenzační pohybovou aktivitou k mnoha sportům.

 NÁHRADNÍ HODINY: v rámci hodin cvičení přeškoláků a mladších žáků (je třeba je nahlásit na +420 737 575 701) Náhrady je možné uplatnit pouze v daném pololetí.