K pronájmu

SPOLEČENSKÝ SÁL

sal

Využití: Sál je určený pro společenské akce – občerstvení zajištěno na „Bárečku“, nemíčové sporty, tanec, konference, divadelní představení, koncerty.

Svá představení zde hraje Divadélko Frydolín. Cvičí zde oddíl kondičního cvičení, zdravotního a rehabilitačnhoí cvičení, powerjógy, orientálního tance aj.. A je pronajímán pro taneční kluby.

Rozměry sálu a pódia:

 • Sál: 10 x 20 m (10x16m parkety)
 • Výška: 5.35(4.7m)
 • Pódium: 6 x 4 m výška 4m
 • Povrch: parkety
 • Vybavení: zrcadla, CD přehrávač

Ceny pronájmu:

 • základní cena, prázdný sál, boční osvětlení 350,- Kč/hod.
  PŘI VYUŽITÍ PÓDIA PŘÍPLATEK za technickou obsluhu, cena dle technické náročnosti akce.
  v případě pronájmu zvukové aparatury kontaktujte p. Jandovského +420 603 916 828 
 • základní cena, stolová úprava + foyer 400,- Kč/hod.
 • za dobu přípravy nájemcem před akcí a k vyklizení prostor po akci 200,- Kč/hod.
 • příplatek za přípravu stolové úpravy 48 míst nebo 100 židlí 500,- Kč
 • příplatek za přípravu stolové úpravy 80 a více míst nebo 200 židlí 600,- Kč
 • provoz šatny s obsluhou 60,- Kč/hod.

 • volné hodiny: po, út – 8-15 hod., st 11-17 hod., čt 8-18 hod., pá8-18 hod.

Gallery not found. Please check your settings.

TĚLOCVIČNA

telocvicna

Využití: pro všechny sálové sporty mimo fotbalu. Vyznačeno hřiště pro košíkovou, volejbal a badminton.

 • Cena pronájmu 400,- Kč/hod.
 • volné hodiny: pá 20-22 hod., so 8-22 hod., ne 8-16 hod.

Rozměry:

 • 12 x 24 m + nářaďovna
 • výška 7.6(6.2 m)

Povrch:

 • umělý

Vybavení:  4x žebřiny, kruhy, 2 lana, stůl, kůň, koza,2x švédská bedna, lavičky, žíněnky, hrazda, malá a velká bradla, gymbally, nízká kladina

Gallery not found. Please check your settings.

FOYER

foyer1

 • základní cena stolová úprava 150,- Kč/hod.

PROSTORY GALERIE

 • základní cena se stolovou úpravou 150,- Kč/hod.

SEMINÁRNÍ SÁL

 • rozměry 4.55 x 10.6 m , cena za pronájem 200 Kč za hodinu
 • k dispozici stoly a židle
 • volné hodiny: ., st, pá, so, ne – 8-22 hod.

Prostory sokolovny nepronajímáme k pořádání dětských párty.