Členská přihláška

Přihláška členstva TJ Sokol Hostivař

Příjmení*:   Narozen(-a):
Jméno*:   Rodné číslo*:
     
E-mail*:   Telefon:
Bydliště:    
Ulice:   Č.p.: , PSČ:
Město:   Oddíl:

V případě přihlášky žactva, jméno a příjmení rodiče podávajícího přihlášku:

Čl. 4 Stanov ČOS – Členství v ČOS (Členské podmínky)

Odst. 4.1. Členství v ČOS je individuální. Členy ČOS se mohou stát ti, kteří se ke členství dobrovolně písemně přihlásí a souhlasí se stanovami ČOS. U nezletilých musí být na přihlášce písemný souhlas zákonného zástupce. Zájemce o členství souhlasí podpisem přihlášky s tím, aby pro potřeby spolkové evidence a výkaznictví ČOS a jejich organizačních jednotek a pojištní členů byla poskytnuta osobní data v rozsahu – jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, případně doručovací adresa.

Souhlasím s členskými podmínkami -

* - tyto údaje jsou povinné pro ůspěšnou registraci