Župní sraz cvičitelů

Župní sraz cvičitelů

11. listopadu 2018

Župní seminář cvičitelů župy J.Podlipného

               neděle 11.11.2018

 

Místo konání: Sokol Hostivař, U branek 674/7, Praha 10

Doprava MHD: Stanice tram č. 22, 26, – Nádraží Hostivař, bus  č. 111, 329 – V Nových domcích,                                              122,  125, 181, 183 – Sklářská.

 

Účastnický poplatek: 100,- Kč (úhrada u prezence) – v ceně je zahrnut pitný režim a párek

Přihlášky: nejpozději do 31.10.2018 na mail petr.cizkovsky@seznam.cz

 

Program župního srazu

Od 8:30 prezence, zahájení v 8:45 – Fischerová, Čížkovský

Program lektorují:

9:00   Lenka Libichová (60 min) – rozcvička, strečink a relaxační techniky

10:00 Jiří Novák (60 min) – pobyt v přírodě (teorie a praxe)

11:00 Helena Peerová (60 min) – rytmická pohybová výchova

12:00 – 12:30 přestávka na občerstvení (možnost využití bufetu v sokolovně), info ze župy

12:30 Zuzana Hubinková (60 min) – technika kreativity-mentální mapy  (s využitím diaprojektoru)

13:30 Anna Jurčíčková (90 min) – cvičení pro zdraví v každém věku

15:00 Zuzana Miková, Petr Čížkovský (60 min) – záchrana a dopomoc při cvičení na nářadí

16:00 Petr Čížkovský (60 min) – úpolové hry

Po ukončení semináře proběhne porada župního náčelnictva a o cenění cvičitelů.

(Změna v programu vyhrazena.)

 

S sebou vezměte:  cvičební úbor a obuv, psací potřeby, papíry nebo blok, 6 základních barev pastelek nebo fixů.

 

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování semináře pro systém doškolování cvičitelů. Tato akce je pořádána s finanční spoluúčastí OV ČOS.

 

Dagmar Fischerová   v.r.                                                                             Petr Čížkovský v.r.

       náčelnice župy                                                                                           náčelník župy

 

 

 

V Praze dne 9.10.2018

Lampionový průvod